O blogu

O čom a o kom je tento blog. O nezabudnuteľnom roku 1862O škole, ktorá vznikla práve v tomto roku, o jej patrónoch, učbároch, chovancoch, podporovateľoch, nepriateľoch, vzdelanosti a záverečných skúškach. O spupných mešťanoch, malichernosti, závisti, a zrade. O sebazaprení národovcov, nehynúcej snahe, nádeji, láske k národu a slovenskej reči, o úspechu, vytrvalosti, národnej horlivosti, a možno aj o tom, čo doposiaľ  neuzrelo svetlo sveta.

Prostredníctvom blogu sú predstavované doteraz známe aj menej známe informácie o spoločenskej situácii v dobe vzniku prvej slovenskej strednej školy, o jej fungovaní, o národovcoch, ale aj o osude školy po jej zatvorení.

Všetky prezentované poznatky a zaujímavosti, vychádzajú zo študovania  vzácnych kníh, rukopisov, zápisníc, korešpondencie a archívnych dokumentov týkajúcich sa historického pozadia školy. Spoločensko-historický kontext je dopĺňaný znalosťami z primárnych prameňov a vedomosťami významných osobností, ktoré pôsobili na Gemeri v druhej polovici 19. storočia a ich pôsobenie malo ďalekosiahlejší význam a vplyv.

Rok 1862 je pre nás všetkých kľúčový, a preto popularizovať príbeh prvej slovenskej strednej školy v duchu latinského aforizmu: „Scientia est potentia.“, čo v preklade znamená: „Vo vedomostiach je sila.“ je zaujímavá forma ako prezentovať tieto vedomosti širokej laickej i odbornej verejnosti. Blog je určený pre študentov, učiteľov pre každého, kto sa zaujíma o vlastné dejiny a slovenskú vzdelanosť.

Lucia Oravec Koreňová

Niektorí ma nazývajú regionálnou historičkou. Som nadšenec a vo voľnom čase sa dlhodobo venujem dejinám, publikačnej činnosti a bádaniu v dobových prameňoch. Narodila som sa v Revúcej, v súčasnosti už na Gemeri nežijem, ale s rodným krajom a jeho históriou ostávam takto v kontakte. Som autorkou všetkých článkov na Blogu 1862, ktorý vznikol ako pocta k 160. výročiu založenia tejto školy.