Cestou necestou k vedomostiam

Predstavte si, že by ste svojmu desať ročnému synovi zbalili bochník chleba, kúsok slaniny, perinu, pár kúskov oblečenia, základné školské potreby, posadili ho na rebriňák (drevený voz), a odprevadili na dlhú cestu do školy, cestou necestou k vedomostiam.

Škola by bola vzdialená niekoľko desiatok, ba až stovky kilometrov od vášho domova a cesta by trvala pešo alebo vozmo (na voze) niekoľko dní. Dopravu do školy by ste svojim deťom zabezpečili vy, buď svojím vlastným vozom alebo by ste využili služby furmanov. Počas cesty do školy by k furmanovi na voz nastúpili ďalší nastávajúci žiaci. Do kopca by chlapci museli zliezť z voza, kráčať pešo, a v noci by na ňom prespávali. Jedinou možnosťou ako byť v pravidelnom kontakte so svojimi deťmi počas školského roka by bolo prostredníctvom listov a furmanov. Návrat vašej ratolesti domov, by ste mohli očakávať tak na sviatky, alebo možno až na najbližšie prázdniny. Dnes by sme si to asi ťažko vedeli predstaviť.

Mnohé sa zmenilo, veď odvtedy ubehlo takmer 160 rokov (presne 159). No od 16. septembra 1862 to boli začiatky prvého školského roka pre všetkých žiakov túžiacich po vzdelaní v slovenskom jazyku, v jazyku malého národa habsburskej monarchie, Slovákov, žijúcich na území Uhorska. V Revúcej sa otvorilo sa Slovenské evanjelické a. v. gymnázium dnes známe ako Prvé slovenské gymnázium.

Správa o tom, že Slováci založili slovenské evanjelické gymnázium, a to dokonca z vlastných prostriedkov, sa rozšírila po celom Uhorsku veľmi rýchlo. Na gymnáziu pôsobili na len slovenskí učitelia, všetky predmety sa začali vyučovať v slovenskom jazyku a od roku 1868 mali študenti možnosť prvýkrát aj v rodnom jazyku maturovať. Národne cítiaci Slováci začali posielať svoje ratolesti práve sem, do školy, ktorá sa stala strediskom výchovy slovenskej inteligencie. Prvým riaditeľom nebol nikto iný ako August Horislav Škultéty, príslušník štúrovského hnutia. Do vtedajšej Veľkej Revúcej tak prišli študovať študenti z celého Rakúsko-Uhorska, najmä Slováci, ale boli medzi nimi aj Česi, Chorváti, Srbi a dokonca aj Maďari.

Ale ako študenti do Veľkej Revúcej pricestovali? A ako dlho trvala ich cesta? Aké boli možnosti dopravy v druhej polovici 19. storočia?

Dlhé 19. storočie sa síce nazýva aj „storočím pary“, ale parným strojom sa do Veľkej Revúcej nebolo možné dopraviť. Motorové vozidlá začali vznikať až na konci 19. storočia v období tzv. priemyselnej revolúcie.

Študenti sa teda mohli do školy dopraviť dvoma spôsobmi, a to pešo, alebo koňmo (čiže na voze, ktorý bol ťahaný koňom). Čas strávený na ceste závisel od vzdialenosti do školy a cesta trvala aj niekoľko dní.

Dnes by ste si mohli cestovať autobusom, vlakom, vlastným autom, ísť stopom alebo taxíkom. V roku 1862 veľa možností nebolo, žiaci alebo študenti sa mohli vybrať do školy buď pešo, na vlastnom voze (za predpokladu, že to bola majetnejšia rodina), alebo mohli využiť služby furmanov.